Nowe zgłoszenie serwisowe - System RMA InfoProtector Sp. z o.o.

Procedura obsługi serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej systemów i produktów nabytych w firmie InfoProtector Sp. z o.o.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Dane kontaktowe
Nazwa firmy:
Nr umowy:
Adres:
Osoba kontaktowa:
NIP (bez kresek):
E-mail:
Telefon:
Fax:
Zgłoszenie dotyczy systemu / produktu
Nazwa i symbol:
Numer seryjny:
Ilość:
Szczegóły zgłoszenia
Powód zgłoszenia:
Akceptuję warunki wsparcia zgodnie z podpisaną UMOWĄ WSPARCIA TECHNICZNEGO
Jeden dodać trzy (słownie):

Standardowe warunki wsparcia technicznego

Jeśli nie ustalono inaczej w UMOWIE WSPARCIA TECHNICZNEGO obowiązują Standardowe warunki wsparcia technicznego dla systemów/ produktów zakupionych w firmie InfoProtector oraz objętych umową wsparcia technicznego/ gwarancją.

 • Aby zgłoszenie zostało rozpatrzone i przyjęte do realizacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Zgłoszenie serwisowe powinno zawierać:
  • numer seryjny urządzenia/ umowy
  • wersję zainstalowanego oprogramowania
  • opis problemu wraz z logami, zrzutami ekranu itp. (jeżeli są dostępne)
  • osobę kontaktową, jej adres e-mail oraz telefon
  • pełny adres fizycznej lokalizacji sprzętu
 • Zgłoszenia są analizowane oraz problemy są rozwiązywane w dni robocze w godz. 9-16.
 • Czas reakcji wynosi do 24 godzin roboczych
 • Przy rozwiązywaniu problemów, Dostawca  podejmie próbę zdalnego zdiagnozowania i rozwiązania problemu (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zdalnego dostępu do systemu). Dostawca może zalecić Użytkownikowi Końcowemu pobranie i zainstalowanie określonych aktualizacji oprogramowania.
 • Dostawca dołoży wszelkich starań do należytego wykonania usługi, jednak termin rozwiązania problemu uzależniony jest także od czasu przyjęcia zgłoszenia, dostępności części oraz prawidłowego zdiagnozowania problemu.
 • Warunkiem skorzystania z usługi “Zdalnego dostępu do systemu” jest uzgodnienie kanału zdalnego między Dostawcą a Użytkownikiem Końcowym.
 • W przypadku problemów ze sprzętem objętych umową gwarancyjną
 • Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami umieszczonymi na karcie/ umowie gwarancyjnej
 • Sprzęt wysyłany w ramach gwarancji do Sprzedawcy winien być dostarczony w opakowaniu zapewniającym bezpieczną przesyłkę (folie, styropiany, gąbki itd.).
 • Wysyłka sprzętu do naprawy gwarancyjnej odbywa się na koszt Klienta. Wysyłka sprzętu z serwisu do Klienta (jeżeli reklamacja została uznana) odbywa się na koszt sprzedawcy.
 • Reklamowany towar należy spakować oraz wysłać wraz z:
  • zapisanym w widocznym miejscu numerem RMA - zostanie on przesłany na adres email podany w formularzu RMA
  • podpisaną kartą gwarancyjną (jeżeli była dołączona do urządzenia)
  • kserokopią dowodu zakupu
 • Towar należy przesłać na adres:
  InfoProtector Sp. z o.o., ul. Wł. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków

Obowiązki Użytkownika Końcowego

Użytkownik Końcowy zobowiązuje się:

 • Aktywnie współpracować z Dostawcą nad rozwiązaniem problemu, w szczególności dostarczać informacje, logi, komunikaty ilustrujące problem
 • Zapewnić, że osoba kontaktowa Użytkownika Końcowego posiada niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywna współpracę ze wsparciem technicznym Producenta.
 • Na bieżąco regulować zobowiązania finansowe względem Producenta oraz Dostawcy. Nieuregulowane należności finansowe mogą być podstawą odmowy świadczenia wsparcia technicznego.
 • Utrzymać ciągłość wsparcia technicznego.